Matkailuauton vuokraehdot

Yleiset ehdot

Matkailuauto annetaan vuokraajalle tankattuna, puhdistettuna ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa. Ajoneuvoa vastaanottaessanne suosittelemme Teitä tarkastamaan se huolellisesti ja merkitsemään sopimuksen solmimishetkellä kaikki vauriot ja puutteet (ml. naarmut), muussa tapauksessa voitte jäädä vastuuseen vaurioista, jotka olivat ajoneuvossa jo ennen sen antamista Teidän käyttöönne. Vuokralle antaja ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa vahingoista, jotka saattavat johtua matkailuauton häiriöistä, tai mikäli matka katkeaa tai viivästyy edellä mainittuun liittyen. Matkailuauto annetaan vuokraajalle täytetyllä polttoainesäiliöllä. Mikäli matkailuauto palautetaan vajaalla tankilla, vuokrahintaan lisätään puuttuvan polttoaineen hinta jokaiselta litralta Oil:n voimassaolevan hinnaston mukaan sekä 54 EUR (sisältää arvonlisäveron) palkkio tankkaamisesta. Vuokralle antajalla on oikeus pidättää nämä summat takuurahasta. Väärin tankatusta polttoaineesta aiheutuvan vahingon korvaa vuokraaja. Matkailuauton vuokraamiseksi vuokraaja esittää voimassaolevan ajokortin sekä henkilöllisyystodistuksen (ID-kortti tai passi). Matkailuauton vuokraamiseksi vuokraajan tulee olla vähintään 21-vuotias ja hänellä tulee olla vähintään kahden vuoden ajokokemus B-luokan kortilla. Mikäli haluatte vuokrata ajoneuvon yrityksen nimiin, sopimuksen allekirjoittajan tulee olla yrityksen hallituksen jäsen tai vuokraamiseen valtuutettu henkilö, joka esittää vuokraajayhtiölle asianmukaisen ja sopivan valtakirjan yhdessä valtuutuksen voimassaolon todistavien asiakirjojen kanssa (valtakirja, takuukirje, kaupparekisterin B-kortin kopio). Tällaisessa tapauksessa tulee vuokrasopimuksen lisäksi allekirjoittaa myös takaussopimus, jolla ajoneuvon käyttäjä takaa yrityksen ottamat velvoitteet.

Varaaminen, takuuraha ja maksaminen

Matkailuauton varausmaksu on 30 % vuokrakauden kokohinnasta, vähintään 300 EUR. Varauksen vahvistamiseksi katsotaan varausmaksun saapuminen Pro Star Group OÜ:n pankkitilille ja se tulee maksaa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun vuokralle antaja on antanut kirjallisen vahvistuksen tai kun tästä varauksen vahvistuksesta on saatu sitä koskeva lasku. Tehdessään varauksen vähemmän kuin 30 päivää ennen vuokrakauden alkua vuokraaja maksaa varauksen yhteydessä varausmaksuna 50 % vuokrahinnasta. Vuokraajalle vahvistettuihin varauksiin voi tehdä muutoksia varauksen tekemisestä alkaen aina siihen saakka, kun sovitun vuokrakauden alkuun on jäänyt 60 päivää, ja näin vain siinä tapauksessa, että vuokralle antajalla on mahdollisuus tarjota vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoinen varaus vastaa kokonaissummaltaan alkuperäistä. Varausmaksua ei palauteta, vaan se lasketaan vuokrahinnan sisään. Mikäli asiakas mitätöi varauksen, hän on vastuussa varausmaksun laajuudessa ja varausmaksua ei palauteta. Matkailuauton vuokraaja maksaa sopimuksen vaatimusten täytön takuurahana 300 EUR, joka sopimuksen päättyessä palautetaan vuokraajalle, mikäli vaatimuksia ei ole. Loppu vuokrahinnasta ja takuuraha maksetaan ennen vuokrakauden alkua vuokrasopimuksessa sovittuina eräpäivinä. Lopullinen laskutus tapahtuu sen jälkeen, kun ajoneuvo on palautettu vuokralle antajalle. Vuokrahinnan voi maksaa sekä pankkisiirtona että käteisellä tai kortilla paikan päällä. Vuokrahinta sisältää öljyjen, huollon, pakollisen liikennevakuutuksen ja täyskaskovakuutuksen hinnat. Vuokrahinta ei sisällä auton polttoaineen hintaa.

Vakuutukset, vastuu kolmansien henkilöiden suhteen

Matkailuautojen vuokrahinnat sisältävät kaskovakuutuksen (onnettomuus, vandalismi), jossa vuokraajan omavastuu on 1.000 EUR, ja varkausvakuutuksen, jossa vuokraajan omavastuu on 15 % ajoneuvon hinnasta (ajoneuvon arvo mainittu vuokrasopimuksessa). Ajoneuvojen renkaat ja vanteet eivät ole vakuutetut ja sekä renkaiden että vanteiden osalta vuokraajalla on täydellinen aineellinen vastuu. Matkailuauton luvattoman käyttöönoton tai varkauden yhteydessä vuokraaja on velvollinen esittämään auton avaimet ja ajoneuvon rekisteriotteen. Luvattoman käyttöönoton tai varkauden tulee olla vuokraajan toimesta varkauden tai luvattoman käyttöönoton tapahtumapaikan mukaisella poliisilaitoksella rekisteröity. Liikenneonnettomuuden yhteydessä vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan siitä ehdottomasti poliisiin ja ottamaan kirjallisen todistuksen onnettomuuden tapahtumisesta yhdessä tosiseikkojen selvityksen kanssa vakuutusta varten. Välittömästi tulee ottaa yhteyttä myös vuokraajayhtiöön (yhteysnumerot löydätte vuokrasopimuksesta). Kaikki vuokralaisen ja/tai matkailuauton käyttäjien vuokrakauden aikana aiheuttamat kolmansien henkilöiden vaatimukset (esimerkiksi liikennesääntöjen rikkomiset, pysäköintisakot, auton siirtomaksut yms.) tulee vuokraajan ja/tai autonkäyttäjien täydellisesti korvata myös jälkikäteen.

Ajoneuvon luovuttaminen ja palauttaminen, vuokrakausi

Mikäli matkailuauto palautetaan enemmän kuin kaksi tuntia aiemmin sovittua aikaa myöhemmin, on vuokralle antajalla oikeus lisätä vuokrasummaan yhden vuokrapäivän hinta. Mikäli vuokraaja myöhästyy ajoneuvon palautuksessa enemmän kuin yhden päivän, vuokralle antajalla on oikeus vaatia myöhästyneiltä päiviltä kaksinkertaista vuokraa. Vuokraaja palauttaa matkailuauton vuokralle antajalle sisätilat huolellisesti puhdistettuina, jätevesisäiliö ja WC-kasetti tyhjennettynä sen mukaisesti, millainen auto oli vuokralle ottamisen hetkellä. Ulkopesu kuuluu ajoneuvon vuokrahintaan ja sen vuokralle antaja suorittaa omalla kustannuksellaan. Vuokralle antajalla on oikeus vaatia siivousrahaa, mikäli matkailuauto ei ole riittävän hyvin siivottu. Sisätilojen siivouksen hinta on 100 EUR. Jätevesisäiliöiden ja WC-kasetin tyhjennyksen hinta on 50 EUR. Autossa ei saa kuljettaa lemmikkieläimiä eikä tupakoida. Vaatimuksen rikkomuksen yhteydessä vuokralle antajalla on oikeus vaatia sopimussakkoa 300 EUR. Edellä mainitut summat vuokralle antajalla on oikeus pidättää takuurahasta. Auton palautuksen yhteydessä vuokralle antaja ja vuokraaja suorittavat auton tarkastuksen yhdessä. Viat, joita ei ollut olemassa vuokralle antamisen hetkellä ja joita ei voi katsoa normaaliksi kulumiseksi, vuokraaja korvaa autoedustuksen hinnaston perusteella. Matkailuauton vähimmäisvuokrakausi on kolme vuorokautta. Matkailuautolla ei ole kilometrirajoitusta.

Varusteet

Kaikkiin ajoneuvoihin on asennettu varkaudenestolaitteet. Talvikausina kaikki matkailuautot on varustettu talvirenkain. Lisäksi kaikki matkailuautomme on varustettu GPS-seurantalaitteilla, jotka antavat vuokralle antajalle mahdollisuuden seurata ajoneuvon käyttötarkoituksen mukaista käyttöä. Osapuolten sopimuksen mukaan vuokralle antaja antaa vuokraajan käyttöön lisävarusteet, joiden tarkka luettelo on merkitty vuokrasopimukseen.

Sopimuksen voimassaolo

Jokainen allekirjoitettu sopimus on sitova – siinäkin tapauksessa, että vuokraaja ei ole sitä kokonaan lukenut tai ymmärtänyt sitä. Suosittelemme aina ennen sopimuksen allekirjoittamista lukemaan sopimusehdot huolellisesti läpi ja tarvittaessa täsmentämään niitä. Myöhempiä valituksia ei oteta huomioon tai ne ratkaisee oikeusistuin.

Ajaminen Viron ulkopuolelle

Asiakas ei saa ajaa vuokratulla matkailuautolla Euroopan unionin ulkopuolelle. Tätä koskevasta toivomuksesta tulee sopia vuokraajayhtiön kanssa vähintään 28 päivää ennen vuokrakauden alkua. Tarkemmat ehdot on esitetty vuokralle antajan ja vuokraajan välillä solmittavassa vuokrasopimuksessa.